سلام بعد از چند ماه زبان

همیشه با خودم فکر می کردم چرا در دنیای غرب سرعت زمان زیاد است اول یاد حرف مادرم می افتادم که می گفت هر چه خوش با شه زمان زود سپری میشه اما اینجا دلها ایقدر خوشنیست. بعد از ماها علت رایافتم. علت اینه که ما از لحاظ روانی پنج شنبه تعطیلیم اما اینجاشنبه یعنی ۴روز هفته سریع می گذره ....

/ 0 نظر / 12 بازدید